گارفیلد بازی پونگ

گارفیلد مواجه Odie سگ را به یک دوئل است. شما را به حرکت گارفیلد تب توپ را به سمت خانه Odie و امتیاز حداکثر بازگشت. هر کس که دارد در پایان از زمان تنظیم برنده این بازی است!

گارفیلد-بازی-پونگ
0% عاشق این بازی
همه بازی ها