بازی پونگ در فضا

شما بازی را با Z و S به ترتیب بالا و پایین به D را به من قرض بدهید؟ یک توپ قوی تر است.
همچنین شما می توانید از این فرصت برای سرعت بخشیدن به سرعت توپ را با هدف کوچک پله سنگ در دو طرف است.

بازی-پونگ-در-فضا
50% عاشق این بازی
همه بازی ها