بازی پونگ بر روی کاغذ

بازی پنگ کلاسیک که در آن شما پاداش های چند تا بازی تند به عنوان افزایش سرعت، کوچک و یا رشد حجم توپ، و غیره.

بازی-پونگ-بر-روی-کاغذ
64% عاشق این بازی
همه بازی ها