بازی تنیس به دیزنی لند

میکی، مینی و دوستان خود بازی تنیس!
دست گرفتن کنترل یک شخصیت مشهور از والت دیزنی، و استدلال می کنند یک بازی تنیس با استفاده از فاصله و ماوس است.

بازی-تنیس-به-دیزنی-لند
62% عاشق این بازی
همه بازی ها