بازی های کودکانه از تنیس

Simpa بازی که در آن شما در یک مسابقه تنیس در جای دلپذیر است: از باغ وحش کشتی کروز، و یا در شهر را انتخاب کنید.
حریف خود را دشوار است، بهتر است برای استفاده از توانایی های خاص "حمله سریع".
کلید:.
کلید های arrow = حرکت است.
Z = ضربه سریع.
X = ضربه پایین.
C = بالا و پا زدن.
سعی کنید ضربه توقف موفق به کسب قدرت برای ضربه سر و صدا!

بازی-های-کودکانه-از-تنیس
75% عاشق این بازی
همه بازی ها