بازی تنیس مجازی

بازی تنیس آسان به بازی و نه simpa، اما مشکل را به نفع خود بازی! شما می توانید بین یک بازی ساده و قهرمانی را انتخاب کنید.

نوع فضای به خدمت و یا ضربه زدن به توپ، و استفاده از فلش به حرکت می کند.

بازی-تنیس-مجازی
82% عاشق این بازی
همه بازی ها