بازی تنیس با راکت شناور

در اینجا راکت بازیکن. این یکی شناور می شود و شما به عنوان یک بازیکن حرکت می کند.
این به ویژه گرافیکی با کیفیت از این بازی قدردانی

تعامل در سمت چپ کلیک و سپس به سادگی به شما ضربه در تنظیم ماوس.

بازی-تنیس-با-راکت-شناور
76% عاشق این بازی
همه بازی ها