بازی مهارت با توپ تنیس

هدف ساده است: شما باید از یک دقیقه با موفقیت اطمینان حاصل شود که تمام توپ بر روی زمین در این منطقه در همان زمان قرار داده است. پس سریع با ماوس باشد.

بازی-مهارت-با-توپ-تنیس
66% عاشق این بازی
همه بازی ها