بازی تنیس در برابر یک دیوار

در اینجا، حریف خود را یک پخش کننده، اما یک دیوار است. هیچ چیز مثل کار کردن، به علاوه رقابتهای کمی اضافی: هدف بسته از نقاط آب نبات درآمد!

بازی-تنیس-در-برابر-یک-دیوار
76% عاشق این بازی
همه بازی ها