مجموعه ای از کدو

بازی، شبیه به کدو جز که عیاشی و خوشگذرانی از دستکش بیس بال دیگر است.
Utlise ماوس به حرکت می کند، با کلیک بر روی دکمه برای قدرت شلیک، کلیک کنید و به ساقه.

مجموعه-ای-از-کدو
60% عاشق این بازی
همه بازی ها