بازی تنیس سریع می باشد

استدلال می کنند یک بازی فوق العاده سریع تنیس در برابر حریف خود را.
توپ می آید بسیار سریع، خیلی سریع باشد!
فضای استفاده شده است برای ضربه زدن به توپ، و کلید های arrow به هدایت آن و پخش خود را. پایین نگه فضا به متر سرویس قدرت خود را.
با شما را به بازی!

بازی-تنیس-سریع-می-باشد
75% عاشق این بازی
همه بازی ها