بازی تنیس به اینده

در اینجا یک بازی تنیس در آینده!

قوانین تا حدودی متفاوت از تنیس سنتی: شما نیاز به انجام rentree توپ را از طریق حلقه های پشت.
حریف. برای اولین بار است که از 3 حلقه، برنده یک نقطه است. طول می کشد سه تا برنده شدن در این مسابقه است.
بازگشت سفر در زمان شما سعی می کنید؟

بازی-تنیس-به-اینده
71% عاشق این بازی
همه بازی ها