Ping pong Թենիս խաղ է

Tennis թենիսի խաղի դիտարկվում է վերեւից.
Դժվարությունը կայանում է ներդրումների, մենք կարող ենք խաղալ հետ նախօրոք արված, չկա հակադարձ.
Միայն անհրաժեշտ է մկնիկը:

Ping-pong-Թենիս-խաղ-է